Rabobank Gooi en Vechtstreek zoekt kandidaten voor de Ledenraad

donderdag 28 september 2017
Meepraten over de toekomst van de bank en een fris geluid laten horen? Dan is onze ledenraad wellicht iets voor u! De ledenraad denkt en praat mee over belangrijke onderwerpen van Rabobank Gooi en Vechtstreek.

Er is een vacature voor een kandidaat uit de gemeente Stichtse Vecht of Wijdemeren. Komt u onze ledenraad versterken?
 
Wat is belangrijk voor een ledenraadslid?
Een ledenraadslid:
  • onderschrijft de coöperatie als dé organisatievorm voor de Rabobank, bevordert/bewaakt de invulling van het coöperatieve karakter en draagt dit positief en inspirerend uit in zijn contacten;
  • kent de lokale maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze helder verwoorden richting directievoorzitter en lokale raad van commissarissen;
  • is actief in een of meerdere relevante lokale netwerken;
  • investeert tijd in vergaderingen, en eventuele deel-overleggen;
  • draagt bij aan een gezamenlijk maatschappelijk resultaat en deelt informatie en kennis met anderen;
  • kan afstand nemen van zijn persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van de bank en van de leden;
  • beseft dat de lokale bank een onderdeel is van de Rabobank als geheel en houdt hiermee in de oordeelsvorming rekening;
  • is klant van Rabobank Gooi en Vechtstreek en lid van de daaraan gekoppelde verenigingsrechtelijke afdeling Gooi en Vechtstreek.
 Herkent u zich in bovenstaande profiel? Woont u in de gemeente Stichtse Vecht of Wijdemeren of is uw bedrijf daar gevestigd?
Dan vragen wij u uw interesse kenbaar te maken.
 
Wij ontvangen graag de volgende persoonlijke gegevens: naam, voorletters, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum.
Wilt u motiveren waarom u zou willen toetreden tot de Ledenraad en in hoeverre u meent aan het profiel te voldoen?
Wilt u ook aangeven of u particuliere of bedrijfsklant van de bank bent?
 
Uw reactie en/of kandidaatstelling zien wij graag per e-mail aan Hanke.Scheerder@rabobank.nl tegemoet, voor vrijdag 20 oktober.


Geen reacties