Uitslag donaties 2015

Uitkeringen Coöperatiefonds 2015.
Op 30 juni ontvingen 33 maatschappelijke organisaties, waaronder verenigingen, stichtingen en zorgcentra een donatie uit het Coöperatiefonds van Rabobank Gooi en Vechtstreek.


De ruim 11.000 leden van de bank waren van tevoren in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen op de door de commissie Coöperatiefonds genomineerde projecten of initiatieven. Er werd dit jaar bijna twee keer zoveel gestemd als voorgaande jaren. Op basis van de binnengekomen stemmen werden de gelden uit het fonds verdeeld over de projecten. De gelukkige vertegenwoordigers van de verschillende organisaties kwamen op 30 juni in het kantoor van de Rabobank in Laren bijeen om hun cheque in ontvangst te nemen. Er was ook al een aantal directe toekenningen gedaan uit het Fonds. In totaal werd € 180.000,- uitgekeerd.
 

Naarden-Bussum

Organisatie Project Donatie
BoodschappenPlusBus Naarden Bussum Drukwerk € 1.000,-
Nederlands Vestingmuseum Inrichting Rabobank zaal € 10.000,-
AV Tempo Promotietenten voor activiteiten € 1.700,-
Scouting Arrowe Renovatie Keuken € 2.250,-
Stichting Pro Bussum Bukbieb € 7.500,-
Kinderboerderij ’t Mouwtje Realiseren eendenvijver € 4.100,-
Reddingsbrigade Naarden Opleiding veilig werken en drenkelingennet € 7.500,-
Vogelhospitaal Naarden Aanschaf computerapparatuur € 1.500,-
RIBW Gooi- en Vechtstreek Aanschaf duofiets € 6.177,-
Fotofestival Naarden Educatieproject basisscholen € 5.000,-
Wijkcentrum SCAN Naarden Aanschaf materialen € 3.000,-
Voetbalvereniging SDO Vervanging dug-outs € 5.000,-
Denksportcentrum Bussum Facelift clubgebouw € 2.500
Gymnastiekvereniging Keizer Otto Aanschaf turnmaterialen € 7.500,
 

Laren-Blaricum

Organisatie Project Donatie
Geologisch Museum Hofland Opslag en digitalisering fossielen € 3.000,-
SV Laren ‘99 Doelhavens kunstgrasveld € 2.000,-
Sherpa Boshoeve Aanschaf skelter en familiefiets € 3.047,-
Techniekpact Gooi en Vechtstreek Techniek moet je doen € 3.000,-
Geopark Gooi en Vecht Pilot 'Geosite' Zuiderheide-Westerheide-ST.Janskerkhof-Laarderwasmeer € 12.000,-
VBBN Laren-Blaricum (bijenvereniging) Bloembollen helpen bijen € 1.000,-
Scouting Tymen de Sayer Renovatie sanitair € 1.961,25
 

Huizen

Organisatie Project Donatie
KinderVakantieWeek Klusmateriaal voor vakantieweek € 1.695,-
Gymnastiekvereniging Turnlust Aanschaf turnmatten € 4.819,84
BoodschappenPlusBus Huizen Aanschaf laptop € 2.400,-
Kinderboerderij De Warande Inrichting leslokaal € 4.000,-
Atletiekvereniging Zuidwal Aanschaf opslagloods € 5.250,-
Zorgcentrum De Bolder Beschermde buitenruimte € 7.500,-
Tafeltennisvereniging Huizen Kinderproject ‘mét sport groot’ € 5.000,-
SV Huizen Schoolclinics € 7.500,-
 

Regionale projecten

Organisatie Project Donatie
Stichting Vier het Leven Uitje voor ouderen € 2.000,-
Ter Gooi Ziekenhuis Groen Kas voor patiënten € 10.000,-
Humanitas ’t Gooi Vakantieweken kwetsbare kinderen € 5.000,-
Linda Foundation Hulp aan kwetsbare gezinnen € 12.500,-