Coöperatiefonds 2016

We ondersteunen jaarlijks via donaties en sponsoring vele verenigingen, lokale initiatieven en evenementen. Daarnaast hebben we een speciaal fonds voor maatschappelijke organisaties en projecten, het Coöperatiefonds. Het coöperatiefonds is bedoeld voor onze lokale samenleving. Het fonds steunt vernieuwende initiatieven en projecten die gericht zijn op versterking van maatschappelijke, sociale of culturele leven. Initiatieven die de vitaliteit en de kwaliteit van de samenleving bevorderen. Die het leven prettiger maken. Een bijdrage uit het fonds draagt bij aan een betere leef- en werkomgeving van de lokale gemeenschap en dus van de klanten van de Rabobank.

Eén van de nieuwe klantbeloften van Rabobank Gooi en Vechtstreek is dat wij een betrokken bank willen zijn in de regio. Op 2 november 2016 werd in theater Spant! in Bussum extra invulling aan gegeven. Daar werden namelijk de cheques van het Coöperatiefonds uitgereikt. Maar liefst zestig verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen ontvingen gisteravond een mooi bedrag voor door leden aangedragen maatschappelijke projecten en initiatieven.

Een overzicht van de donaties vindt u hier.