Criteria en inschrijven

We ondersteunen jaarlijks via donaties en sponsoring vele verenigingen, lokale initiatieven en evenementen. Daarnaast hebben we een speciaal fonds voor maatschappelijke organisaties en projecten, het Coöperatiefonds. Het coöperatiefonds is bedoeld voor onze lokale samenleving. Het fonds steunt vernieuwende initiatieven en projecten die gericht zijn op versterking van maatschappelijke, sociale of culturele leven. Initiatieven die de vitaliteit en de kwaliteit van de samenleving bevorderen. Die het leven prettiger maken. Een bijdrage uit het fonds draagt bij aan een betere leef- en werkomgeving van de lokale gemeenschap en dus van de klanten van de Rabobank.

Een groot aantal leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek heeft de afgelopen maanden een project aangemeld voor een donatie uit het Coöperatiefonds 2016. Zij hebben reeds een bevestiging van hun inschrijving ontvangen. Eind juni wordt bekend gemaakt hoe de toewijzing zal plaatsvinden en wanneer de cheques worden uitgereikt. Aanvragers ontvangen hier automatisch bericht over.

Heeft u vragen over het coöperatiefonds? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing, Communicatie en Coöperatie via communicatie.gvs@rabobank.nl