Stemregels

StemRegels Online stemmen op projecten van het Coöperatiefonds van Rabobank Gooi en Vechtstreek
Rabobank Gooi en Vechtstreek staat middenin de samenleving. Als bank willen wij graag een bijdrage leveren aan het welzijn in onze lokale gemeenschap. We ondersteunen en initiëren een groot aantal projecten. Daarbij gaan wij ervan uit dat door samenwerking en bundeling van krachten een beter resultaat kan worden geboekt.

Wat is Coöperatief Dividend
Rabobank Gooi en Vechtstreek keert geen dividend uit aan aandeelhouders. Die zijn er immers niet. Een deel van onze winst keren wij uit via het zogenoemde 'coöperatief dividend'. Dit 'dividend' vindt o.a. zijn weg naar de samenleving via het Coöperatiefonds van Rabobank Gooi en Vechtstreek. Met dit fonds ondersteunen wij duurzame, maatschappelijke en culturele projecten in ons werkgebied.
 • Ledeninvloed via online stemmen
  U kunt als lid online uw ledeninvloed uitoefenen op de bestedingen vanuit het fonds. Per regio kunt u één stem uitbrengen op het genomineerde project van uw keuze. In totaal kunt u vier stemmen uitbrengen.
 • Stemperiode 2016
  De stemperiode voor de projecten van 2016 start op 1 juni sluit op 30 juni om 24.00 uur. De uitslag van deze stemming wordt vastgesteld in juli 2016 tijdens een vergadering van de ledenraad en wordt bekend gemaakt op onze website.
 • Wat gebeurt er met mijn stem?
  Uw stem telt voor 75% mee in de bepaling van de hoogte van de bijdrage die een genomineerd project ontvangt. De andere 25% is bepaald door de commissieleden van het Coöperatiefonds. De commissie toetst de aanvragen aan de criteria van het fonds en bepaalt de hoogte van de maximale bijdrage. Ook heeft zij de aanvragen inhoudelijk bekeken en beoordeeld. Op die manier zorgen wij ervoor dat elk project dat een bijdrage ontvangt zowel op inhoud als op draagvlak van onze leden wordt getoetst.
 • Voorwaarden voor online stemmen
  Om uw stem online uit te kunnen brengen, dient u lid te zijn van Rabobank Gooi en Vechtstreek en te beschikken over een bij ons bekend e-mailadres. U dient namelijk in te loggen met een gebruikersnaam en een toegangscode die u verkrijgt via een digitale oproep door de bank.
 • Ik ben lid, maar heb geen Internet. Kan ik dan wel stemmen? 
  Heeft u geen Internet? Neem dan contact op met Rabobank Gooi en Vechtstreek, zodat wij u kunnen helpen uw stem op een andere wijze uit te brengen.
 • Ik wil graag stemmen. Hoe kan ik lid worden van Rabobank Gooi en Vechtstreek?
  - Vraag hier uw lidmaatschap aan.
  - N.B.: Als u tijdens deze stemronde lid wordt, kunt u met ingang van de eerstvolgende stemming deelnemen. U bent dus dit jaar nog uitgesloten van deelname aan de huidige stemming.