Coöperatiefonds 2015 Rabobank Gooi en Vechtstreek

Leest u s.v.p. onderstaande tekst door voordat u het aanmeldformulier invult

Rabobank Noord Gooiland is een actieve coöperatieve bank die al ruim 100 jaar midden in de samenleving staat. We ondersteunen jaarlijks via sponsoring vele verenigingen, lokale initiatieven en evenementen. Daarnaast hebben we een speciaal fonds voor maatschappelijke organisaties en projecten, het Coöperatiefonds. Deze projecten kunnen tussen 1 december en 28 februari worden voorgedragen door leden van de bank. Vervolgens worden alle ingediende projecten beoordeeld en aan de criteria getoetst. De commissie Coöperatiefonds (die bestaat uit leden van de bank) nomineert dan projecten, waarop in mei alle leden van Rabobank Noord Gooiland kunnen stemmen. Tijdens de ledenraadsvergadering (in juni) worden de donaties definitief vastgesteld op basis van de uitslag van de stemming. Eind juni/begin juli worden de symbolische cheques uitgereikt.
 
Criteria
Ingediende projecten worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Het project heeft een lokale uitstraling.
 • Het project ondersteunt het sociaal-culturele, duurzame of economische klimaat in Blaricum, Laren, Huizen, Bussum, Naarden of Hilversumse Meent.
 • Het project c.q. de organisatie staat positief bekend in de samenleving of kan op brede steun rekenen.
 • Het project kan worden ingedeeld in een van de volgende thema’s:
  • Duurzaamheid (bijv. natuur en milieu)
  • Leefbaarheid (bijv. participatie van ouderen of gehandicapten, educatie, sport en cultuur)
  • Economische vitaliteit (bijv. stimuleren lokale economie en economische zelfstandigheid jongeren)
 • Gelden dienen rechtstreeks ten goede te komen aan de ingediende projecten.
 • De organisatie dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Alle relevante vergunningen (o.a. bij nieuwbouw, verbouw of renovatie) dienen te zijn verleend.

Wij kunnen niet ingaan op aanvragen, die:

 • niet volledig zijn ingevuld;
 • activiteiten omvatten met louter commerciële doeleinden;
 • persoonlijke ambities beogen;
 • feesten of jubilea zijn;
 • exploitatiekosten beogen te dekken.
Opmerkingen
De kans bestaat dat een deel van de door u aangevraagde financiële bijdrage wordt toegewezen. Het restant dient dan door de aanvragende organisatie zelf uit andere bronnen te worden geworven.
Uitbetaling inclusief eventueel verschuldigde schenkbelasting/btw vindt plaats als het project gerealiseerd is.

Vragen
Heeft u vragen hierover? Kijk op onze website:
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/noordgooiland/cooperatiefonds/
of neem contact op met José Roeken via telefoonnummer 035-692 7945 of via e-mail: cooperatie@noord-gooiland.rabobank.nl.

 

Projectnaam  verplicht

Locatie van het project/initiatief  verplicht

Aangevraagde financiële bijdrage  verplicht

Aanvragende organisatie  verplicht

Website-adres
KvK-inschrijfnummer  verplicht

Contactpersoon organisatie  verplicht

Bereikbaar op telefoonnummer  verplicht

Bereikbaar op e-mailadres  verplicht

Project ingediend door lid (naam)  verplicht

Telefoonnummer lid  verplicht

E-mailadres lid  verplicht

Samenvatting doelstellingen project  verplicht
 
U heeft nog 100 woorden.

Belang van het project voor de samenleving  verplicht

Overige sponsoren/subsidiegevers
Voeg hier uw bijlage(n) bij:
Verplichte bijlage = gedetailleerde begroting
Optionele bijlagen = toelichting op het project, foto’s etc.
 verplicht

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage