Voordracht van kandidaten voor de ledenraad

Conform het rooster van aftreden zijn er vacatures ontstaan. Hiervoor worden de volgende kandidaten voorgedragen:
Mevrouw E.H. Wuif van Berkel-Selderbeek Gooise Meren
De heer M. Maarten

 

Haverkamp Nederhorst den Berg
De heer S. Steven

 

Voorn Wijdemeren
De heer J.B. Johan

 

Mulder Hilversum
De heer G. Guido de Wit Hilversum
De heer S. Sander

 

Kuperus Laren
De heer J. Jeroen

 

Eylers Hilversum

Tot en met 4 mei 2018 bent u in de gelegenheid te reageren op deze kandidaatstelling. Daarnaast kunnen tenminste 10 leden van de bank, tezamen handelend, kandidaten voor de ledenraad schriftelijk voordragen. Ook deze termijn eindigt op 4 mei 2018.

Als er meer voorgedragen kandidaten dan vacatures zijn, worden de leden uitgenodigd hun stem uit te brengen. Als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures dan zijn de kandidaten automatisch verkozen en vindt er geen verkiezing plaats.